ניהול מלאי

מחסנים ומלאי

הדפסת מדבקות

מתוך מערכת ה-SAP

ניהול טפסים ושאלונים

מבוססת על דפדפן המשתמש

ניהול טכנאי שטח

תפעול וניהול טכנאי שטח

ניהול המכירות

תפעול וניהול סוכני מכירות

מערכת דיווחי שעות

דיווחי שעות לאנשי שטח

מעקב אספקות

מעקב אספקות (POD)

ספירת מלאי

ספירה על פי מק"ט/כמות

ניהול תהליכי רכש

חתימות ותיוק מסמכי המערכת