דיווח שעות עבודה

דיווח שעות עבודה

אפליקציה לדיווח שעות (עבודה/נסיעה) לפי פרויקט, איכון על מיקום העובד, דוחות תקופתיים ועוד.

מומלץ לעובדי שטח המסווגים לפרויקטים כגון: טכנאי התקנות ,עורכי דין , רואי חשבון וכי"ב.

יצירת קשר: