top of page
barcode scanner.jpg

פתרונות חומרה ולוגיסטיקה

מדפסות תעשייתות, מדפסות ברקוד, מדפסות לקבלות, מסופונים, טאבלטים מוקשחים, קוראי וסורקי ברקוד, מחשבים תעשייתיים, מתכלים ופתרונות סימון מיוחדים  מדבקות, ריבונים, שילוט ואיתורים למחסנים

SMB מתמחה במתן פתרונות הדפסה והתממשקות לכל מערכות המידע, התקנות והדרכות באתר הלקוח, אפיון מדויק לדרישת הלקוח, תמיכה טכנית ואספקת מתכלים. אנו מאפשרים ללקוח לתת מענה לכל דרישות הדפסת המדבקות בארגון, מענה לכל דרישה של קריאת ברקוד, קוראי ברקוד חוטיים לקריאת ברקוד חד מימד, דו מימד, אלחוטיים, מוקשחים לסביבה תעשייתית ולאנשי השטח. משלבת בפרויקטים פתרונות כוללים של תוכנה וחומרה ייעודית

פתרונות לוגיסטיים
מדפסות שולחניות

מדפסות שולחניות

סורק / קורא ברקוד

סורק / קורא ברקוד

מחשבים תעשייתיים

מחשבים תעשייתים

שילוטים ואיתורים למחסנים לוגסטיים

שילוט ואיתורים למחסנים

מדפסות תעשייתיות

מדפסות תעשייתיות

מסופון נייד מוקשח

מסופונים מוקשחים

ריבונים - רדידי דיו

ריבונים -רדידי דיו

מדפסות ניידות

מדפסות ניידות

טאבלטים מוקשחים ומסופני מלגזה

טאבלטים מוקשחים

מדבקות לסימון מוצרים

מדבקות לסימון מוצרים

bottom of page