top of page
Contractor
אפליקציה לניהול טכנאים
אפליקציה לטכנאים תפריט ראשי

Mobile 2 Technicians

אפליקציה לניהול טכנאים

מותאם אנדרואיד / IOS

אפליקציה שטח ל-IOS
אפליקציה שטח לאנדרואיד

אפליקציה לטכנאי שירות

אפליקציה לניהול שיבוץ ותפעול קריאות שירות וטכנאי שטח, המערכת מאפשרת פתיחה וסגירת קריאות שירות, מעקב וניהול מלאי חלפים, תזמון ומסלול אפקטיבי והחתמת הלקוח ישירות מתוך מערכות המידע. האפליקציה עובדת עם המערכות: חשבשבת, SAP BUSINESS ONE ,PRIORITY

יתרונות

יתרונות אפליקציה

מהירות, מהירות ו...מהירות

המערכת עובדת במהירות בשידור ובקליטה של נתונים

הטמעה קלה ומהירה

התקנה, יישום ותחילת עבודה מהירה ויעילה

אפשרות צילום ותיעוד

אפשרויות צילום ותיוק כנספח במערכת המידע

ניהול מלאי רכב טכנאי

ניהול מלאי וניפוק מרכב / מחסן של הטכנאי

ON LINE / OFF LINE

שידור ללא תלות בקליטה סלולרית (מרתפים, חניונים וכו')

שיקוף חוקים עסקיים

שיקוף של חוקים עסקיים מתוך מערכת המידע

תיוק אוטומטי ב-ERP

החתמת הלקוח ותיוק אוטומטי במערכת המידע

שליטה ובקרה בכל רגע נתון

שליטה ובקרה באמצעות ממשק ניהול ושיבוץ

פתרון אינטגרלי בתוך ה-ERP

פיתוח בתוך מערכת המידע, אין צורך בממשקים

ממשק ידידותי למשתמש

הפתרונות שלנו הם קלים, פשוטים וידידותיים (NATIVE)

מוצר ללא פיתוחים נוספים

מערכת עשירה פונקציונלית, אין צורך בפיתוחים נוספים

נספח מיקום וזמן

תיעוד פעולות לפי מאפייני זמן ומיקום על המפה

מתאים למערכות ERP

אפליקציה לטכנאים פריורטי
אפליקציה לטכנאים חשבשבת
SAP Business One אפליקציה לטכנאים
Electrician
Smart Phone Outline

אפליקציה לטכנאי שטח

מאפיינים עיקריים

באמצעות טכנולוגיות מתקדמות חברת SMB מאפשרת יעילות מהירות ודיוק. אפליקציית ניהול ותפעול טכנאי השטח מאפשרת לכם לתת שירות ברמה אחרת מעל למתחרים

התקנת אפליקציה מהירה

התקנה קלה וישירה לתוך מערכת המידע, כאשר הטכנאי נחשב כמשתמש 'רגיל'

היסטורית תקלות

היסטורית קריאות שירות ותקלות ישירות מתוך מערכת המידע

מילוי שאלוני לקוח

מלוי מהיר של שאלונים  ומילוי טפסים ממחושבים ישירות בשטח

רכש בזמן אמת

העברת דרישות למחלקת הרכש בארגון מהשטח בזמן אמת

יכולת מעקב מלאה

תהליך טיפול בקריאת שירות ללקוח מרגע פתיחת קריאת שירות ועד סגירת הקריאה!  

סנכרון מלא מול מערכת הארגון

ניהול תקלות ומתן פתרון תוך בקרת התהליך ע"י מוקד השירות

עבודה עם מכשירים ניידים

אפליקציה לסאמרטפונים, מסופונים, וטאבלים עם מערכות הפעלה אנדרואיד ו-IOS

בניית מסלולים לטכנאי

בנייה ותזמון של מסלולים אפקטיביים לסגירת מספר קריאות שירות

אפליקציה לניהול טכנאים
אפליקציה לניהול טכנאים - דיווח זמנים

על האפליקציה ועל הטכנולוגיה

אפליקציה לניהול שיבוץ ותפעול קריאות שירות וטכנאי שטח, המערכת מאפשרת פתיחה וסגירת קריאות שרות, מעקב וניהול מלאי חלפים, תזמון ומסלול אפקטיבי והחתמת הלקוח ישירות מתוך מערכות המידע.

 

האפליקציה מיועדת למערכות

חשבשבת, SAP BUSINESS ONE ,PRIORITY.

יעילות ומהירות

באמצעות טכנולוגיות מתקדמות חברת SMB מאפשרת יעילות מהירות ודיוק. אפליקציית ניהול ותפעול טכנאי השטח מאפשרת לכם לתת שירות ברמה אחרת מעל למתחרים.

ניהול קריאת שירות באמצעות טכנולוגיה מתקדמת

 • ניהול קריאות השרות תמיכה בניהול מוצרים עם מספר סידורי.

 • ניהול מלאי חלפים ישירות מתוך מערכת המידע, העברת מלאי חלפים לטכנאי.

 • החתמת לקוח לאישור הביצוע.

 • צילום נזקים והעברתם לתוך קריאת השרות במערכת המידע.

 • קבלה וקליטת סחורה למחסן רכב הטכנאי.

 • טכנאי השטח נחשב למשתמש רגיל במערכת המידע.

 • התקנת האפליקציה קלה וישירה לתוך מערכת המידע.

 • ניהול תקלות ומתן פתרון תוך בקרת התהליך ע"י מוקד השירות.

המערכת כוללת

 • פתיחה וסגירה של קריאת שירות באתר הלקוח או במוקד השירות.

 • היסטורית תקלות וקריאות שירות לפי סידורי מתוך מערכת המידע ישירות.

 • מילוי שאלוני לקוח.

 • העברת דרישות למחלקת הרכש בזמן אמת.

 • עדכון ודיווח שעות עבודה/נסיעה.

כלי עזר הכרחי לטכנאי השטח בארגון

 • יכולת מעקב מלאה לתהליך הטיפול בקריאת השירות ללקוח מרגע פתיחת קריאת השירות ועד סגירת הקריאה!  

 • התקנת האפליקציה קלה וישירה לתוך מערכת המידע, כאשר הטכנאי נחשב כמשתמש 'רגיל'.

סנכרון מלא מול מערכת הארגון

 • ניהול תקלות ומתן פתרון תוך בקרת התהליך ע"י מוקד השירות.

 • פתיחה וסגירה של קריאת שירות באתר הלקוח או במוקד השירות.

גישה ישירה ומהירה של טכנאי השטח למערכת ה-ERP

 • כוללת את כל המידע לגבי קריאת השירות.

 • תזמון ומסלול אפקטיבי לסגירת מספר קריאות שירות.

 • סוג ואפיון הקריאה.

 • מעקב וניהול מלאי חלפים לצורך סגירת הקריאה, העברת מלאים לטכנאי.

 • הקבלה וקליטת סחורה למחסן רכב הטכנאי.

 • צילום נזקים והעברתם לתוך קריאת השרות במקרה הצורך.

 • החתמת הלקוח וסגירת הקריאה.

אפשרויות המערכת

 • דיווח לקריאות שרות.

 • זמנים, פעולות, שאלונים, החתמת הלקוח.

 • היסטוריה ללקוח ולמכשיר.

 • דיווחי נוכחות.

 • ניהול מלאי.

אפשרויות לפתיחת קריאת שירות

 • לקוח (תקלה).

 • מוקד (תקלה).

 • אינטרנט (תקלה).

 • טכנאי (המשך טיפול).

 • טכנאי (ראש צוות עבור טכנאי אחר).

 • מתוזמן (על ידי המערכת).

תפעול וניהול טכנאי שטח

 • קבלת קריאת שרות.

 • Push Notification של קריאה חדשה.

 • כניסה לתפריט ראשי.

 • הצגת קריאות חדשות ובצוע פעולות נוספות.

 • הצגת פרטי קריאות כללי ואפשרויות לקריאה.

 • שינוי שיבוץ, ניווט, אנשי קשר, טכנאים נוספים.

 • אפשרויות דיווח לקריאה.

 • חלקים, זמנים, מחירים, שאלונים ושילוב מק"טים.

 • סגירה והחתמה.

 • פתיחת קריאת המשך, קריאה חדשה ושיבוץ חדש.

הפתרונות / היתרונות שנותנת האפליקציה

 • פיתוח בתוך מערכת המידע אין צורך בממשקים.

 • מערכת משדרת ON LINE/OFF LINE - אין תלות בקליטה סלולרית (מרתפים, חניונים ושאר אזורים ללא קליטה).

 • מהירות שידור וקליטה.

 • ממשק משתמש קל וידידותי (NATIVE).

 • שיקוף של חוקים עסקיים מתוך מערכת המידע (BPM).

 • התקנה, יישום והתחלת עבודה מהירים.

 • מערכת עשירה פונקציונלית, אין צורך בפיתוחים.

 • החתמת הלקוח ותיוק אוטומטי במערכת המידע.

 • אפשרויות צילום ותיעוד כנספח במערכת המידע.

 • ניהול מלאי וניפוק מרכב/מחסן הטכנאי.

 • שליטה ובקרה באמצעות ממשק ניהול ושיבוץ.

אפליקציה ומערכת ERP הינם יחידה אינטגרלית אחת

פיתוח האפליקציה באמצעות טכנולוגיה מתקדמת והכרות מערכת ה-ERP  נעשה ישירות בתוך מערכת ה-ERP ומהווה תוסף אינטגרלי במערכת.

אין צורך בסנכרון טבלאות אפליקציה עם טבלאות המערכת, הדאט הבייס הינו משותף ומשפיע על מהירות העברת המידע ועדכונים ממערכת המידע לאפליקציה, משתמש אפליקציה ומשתמש במשרד זהים ברמת עדכון המערכת.

חוקים עסקיים שקיימים במערכת המידע ימשיכו להתקיים בשימוש באפליקציה.

ניתן לבנות שאלונים במערכת המידע ולשלב אותם בהוראות התקנה והוראות תחזוקה לטכנאי בשטח כשאלות חובה שהטכנאי חייב להתייחס ולדווח מה ביצע התקנה/תיקון/תחזוקה. שימוש בשאלונים מהווה חלק מתהליך העבודה ולא ניתן לדלג עליו.

טכנאים רבים מגיעים להתקנות וטיפול טכני במקומות נטולי קליטה סלולרית (מרתפים, מקומות עם מיסוך גבוה) – באמצעות אפליקציית טכנאים, הטכנאי אינו מרגיש שאין קליטה הוא ממשיך בעבודתו וכשיגיע לאזור קליטה המערכת תשדר את הדיווח.

מסכים ומודולים

תצוגת מערכת

תפריט ראשי

אפליקציה לניהול לטכנאי שטח - תפריט ראשי

קריאת שירות

אפליקציה טכנאים קריאת שירות

דיווח קריאת שירות

אפליקציה טכנאים - דיווח קריאת שירות

עדכון משימות

אפליקציה לטכנאים - עדכון משימות

תפריט ראשי מוקד

אפליקציה לניהול טכנאים - תפריט ראשי מוקד

עדכון קריאות שירות

אפליקצייה לטכנאי - עדכון קריאות שירות

פירוט מלאי טכנאי

אפליקציית טכנאי שטח - פירוט מלאי

מסלול מפה

אפליקציה לניהול טכנאים - מסלול מפה

תפריט פעולות

אפליקציה טכנאים תפריט פעולות

קריאת שירות עצמית

אפליקציה לטכנאים - קריאת שירות עצמית

קריאת שירות חדשה

אפליקציה לטכנאים פרטי קריאת שירות חדשה

דיווח זמנים

אפליקציה לטכנאים - דיווח זמנים

שיבוץ טכנאים

אפליקציית טכנאים שיבוץ

פירוט קריאת שירות

אפליקציה לניהול טכנאים - פירוט קריאת שירות

מלאי אצל הטכנאי

אפליקציית טכנאים - מלאי אצל הטכנאי

סטטוס קריאת שירות

אפליקציה לטכנאים - סטטוס קריאת שירות
הזמנת הדגמה
bottom of page